Luchtzijdig inregelen

Voor het optimaal functioneren van een klimaatinstallatie is het van belang dat de luchthoeveelheden binnen de gestelde toleranties in overeenstemming worden gebracht met de ontwerpdebieten. Regulair b.v. regelt de installaties in volgens de richtlijnen welke staan vermeld in de ISSO-publicaties 31 en 52.

De complete installatie, van luchtbehandelingskast tot aan de eindafnemers, wordt gemeten en uitgebalanceerd. Eventuele uitblaaspatronen van de roosters worden ingesteld en de regelvoorzieningen worden geborgd en gemarkeerd.

De metingen worden uitgevoerd door deskundige inregeltechnici voorzien van recent gekalibreerde meetapparatuur.

Van de gemeten resultaten wordt een overzichtelijke rapportage gemaakt. Klik hier voor een voorbeeld van onze standaardrapportage.

Hulp nodig bij het luchtzijdig inregelen van uw klimaatinstallaties? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Luchtzijdig inregelen