Luchtzijdig inregelen

Waarom is het luchtzijdig inregelen essentieel?
Voor het optimaal functioneren van een klimaatinstallatie is het van belang dat de luchthoeveelheden binnen de gestelde toleranties in overeenstemming worden gebracht met de ontwerpdebieten. Regulair b.v. regelt de installaties in volgens de richtlijnen welke staan vermeld in de
ISSO-publicaties 31 en 52.

De complete installatie, van luchtbehandelingskast tot aan de eindafnemers, wordt gemeten en uitgebalanceerd. Eventuele defecten en tekortkomingen worden gerapporteerd. Daarnaast worden indien nodig de uitblaaspatronen van de roosters ingesteld en de regelvoorzieningen worden geborgd en gemarkeerd.

De metingen worden uitgevoerd door deskundige inregeltechnici voorzien van recent gekalibreerde meetapparatuur.

Resultaten luchtzijdig inregelen
Van de gemeten resultaten worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage. Om een indruk te krijgen in een dergelijke rapportage hebben wij deze als voorbeeld toegevoegd. Klik hier voor een voorbeeld van onze standaardrapportage.

Heeft u hulp nodig bij het luchtzijdig inregelen van uw klimaatinstallaties of bij het verhelpen van storingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Luchtzijdig inregelen