Op plaatsen waar sprake is van temperatuurschommelingen, koudeklachten, hoofdpijn en concentratieverlies is het gebruik van dataloggers een relatief goedkope manier om gebreken in installaties te onderkennen.

Regulair bezit een breed scala aan dataloggers, voor het meten van vocht, temperatuur en CO2.