Het doel van lucht- en waterzijdig inregelen is het realiseren van de berekende ontwerpvolumestromen in de leidingen of luchtkanalen van de installatie.

Regulair balanceert installaties aan de hand van een systematische aanpak, op een snelle en efficiënte manier.

Het inregelen geschiedt volgens de ISSO-publicatie 31 en 52, die is voorzien van vuistregels voor het ontwerpen en inregelen van installaties. De meetresultaten worden duidelijk en overzichtelijk samengebracht in een meetrapport.

Meer informatie over luchtzijdig inregelen of waterzijdig inregelen vindt je hieronder:

Luchtzijdig inregelen
Waterzijdig inregelen