Binnen de gezondheidszorg en farmacie worden bijzonder hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van het binnenklimaat. Regulair voert als onafhankelijke partij metingen uit op basis van de huidige normen en richtlijnen en regelt waar nodig (opnieuw) in.

Werkzaamheden omvatten naast het balanceren van lucht- en waterhoeveelheden ook onder meer lekdichtheidstesten van ruimten (blowerdoor), druk hiërarchie in isolatie- en operatie kamers (zichtbaar maken luchtstromingsrichting), luchtsnelheidsmetingen in de leef zone.